IT och GIS

IT-uppdrag:
Projektledning
Marknadsföring
Systemförsäljning
Webbsidor
Databasläggning av objekt i GIS-databaser
GIS-konsult
Kartframställning (nya kartprodukter)

Samarbetspartners:
VIAMAP AB

Kommentera